Εκτύπωση

Ο   
Ολοτρόϋρα-Ολόϋρα Ολόγυρα
Όμπγιου Το πύο της πληγής
Όξου Έξω
Οργιά 
 Μονάδα μέτρησης ίση με το άνοιγμα των χεριών
Όρμουσα Κατεύθυνα το κοπάδι
Όρνιου (τσ’καλάνας)
 Μεγάλο πτωματοφάγο πτηνό των βουνών (της καλάνας).            
Ούι & πουπούϊ
 Συνήθως εκφράζει έκπληξη
Ουϊδίζου
 Μοιάζω
Ουλόρθος
 Εντελώς όρθιος
Ουλόστρατα 
 Όλο την ίδια στράτα
Ουλότελα
 Εντελώς
Ουλουένα Πάντοτε
Ουλούθι 
 Παντού
Ουργώντ΄ς; Οργώνεις?
Ουρλίεται Ουρλιάζει
Ουρμήνια Καθοδήγηση, συμβουλή
Όχτους 
 Η όχθη του ποταμού
Οχτρός
 Εχθρός