Εκτύπωση

Απο την δημιουργία του Συλλόγου πρώτιστο μέλημα όλων των Δ.Σ. ήταν και είναι η δημιουργία και διατήρηση χορευτικών ομάδων. Τα χορευτικά τμήματα (μεγάλο και παιδικό) παρουσιάζουν ανελλιπώς παροδοσιακούς χορούς από όλη την Ελλάδα σε όλες τις εκδηλώσεις του Συλλόγου, ενώ έχουν συμμετάσχει και σε άλλες εκδηλώσεις διάφορων πολιτιστικών φορέων( Ο.ΣΥ.ΒΑ.,  ΠΑΝ.ΣΥ., UNESCO κτλ).