Εκτύπωση
Στο κάτω της σελίδας επιλέξτε και τις υπόλοιπες σελίδας του γράμματος "Σ"
Σ   
Σ’καπ’θώνω Τα ανακατεύω, φέρνω τα πάνω κάτω, σηκώνομαι και κάθομαι
Σ΄χαρίκια
 Τα καλά νέα
Σαγάνι Χαλκωματένιο πιάτο
Σάϊζμα 
 Κομμάτι από χοντρό μάλλινο ύφασμα
Σαϊτα 
 Εξάρτημα του αργαλειού
Σαϊτούρα 
 Μικρό δηλητηριώδες φίδι
Σακατέφκα
  Χτύπησα πολύ
Σαλαγάου 
 Προσταγή του βοσκού
Σάματ’ 
 Μήπως (σάματ’ ήρθις)
Σαούρα  
 Μαζεύομαι φοβισμένος
Σαρμανίτσα 
 Ξύλινη κούνια μικρού παιδιού
Σαρώνου Σκουπίζω
Σατίλι
 Κουβάς
Σαφραγκιασμένο Ζαρωμένο, μαραμένο, κακομοίρικο, ισχνό
Σβάρνα 
 Γεωργικό εργαλείο φτιαγμένο από πλεγμένα κλαδιά δέντρων με το οποίο ισοπέδωναν το χώμα μετά το όργωμα
Σβαρνιάρης 
 Αυτός που σέρνεται, ασουλούπωτος
Σβερκαριά
 Ο σβέρκος
Σβόϊρας
 Κοντός κι ασύχαστος, ζωηρός
Σβουνιά 
 Κόπρανα αγελάδας
Σειόμαι (Σι'εις) Κουνιέμαι (κουνήσου)
Σέκος 
 Ξερός, ακίνητος
Σερβάντα
 Ντουλάπι ή βιτρίνα
Σερκός 
 Αρσενικός
Σι!!!  
 Παράγγελμα στα άλογα-μουλάρια για να σταματήσουν.
Σιαδ' Ισιωμα, μεταφορικά δεν ξέρω τίποτα, δεν έμαθα (το 'χω σίαδ')
Σιαδώ, σιακεί    
 Προς τα εδώ, προς τα εκεί
Σιάξε με
 Τακτοποίησέ με, φτιάξε με
Σιαπάν-Σιακάτ  
 Προ τα επάνω- προς τα κάτω
Σιαπέρα 
 Προς τα πέρα, μεταφορικά αυτός που δεν έχει τα λογικά του
Σιαπού
 Σε ποιό μέρος
Σιάψαλου
 Πολύ γέρος, εξασθενημένος
Σίμπα- Σ'μπάω Πείραξε, φτιάξε τη φωτιά πειράζω
Σιμπράγκαλα
 Μικροαντικείμενα, εργαλεία
Σιουγκράου
 Ακουμπάω κάποιον
Σιουράου 
 Σφυρίζω
Σιούρ'ξε
 Σφύριξε αλλά και έκανε πέρα, παλάβωσε  αλλά και ξεπάγιασα (με σιούρ'ξε το κρύο)
Σιούτο 
 Το ζώο που δεν έχει κέρατα
Σιργιάν' Περίπατος, βόλτα
Σκ΄τι  
 Ρούχο
Σκαπετάου 
 Την κοπανάω, εξαφανίζομαι